Foreningens historie

Kraghede Idrætsforening blev stiftet i 1942 på lejede arealer umiddelbart uden for Kraghede By, og i 1944 blev arealet på knap 2 ha erhvervet af idrætsforeningen.

I 1954 blev det nuværende klubhus opført af Kraghede Idrætsforening. Huset er siden siden blevet udbygget og løbende renoveret.

I 1987 blev Borgerforeningen stiftet og indlemmet i Kraghede Idrætsforening med det efterfølgende officielle navn Kraghede Idræts- og Borgerforening hjemmehørende i Kraghede Klubhus.

Kraghede Idræts- og Borgerforenings formål er:

”at fremme foreningslivet i landsbyen Kraghede gennem sociale og kulturelle aktiviteter samt at støtte og bevare samlingsstedet Kraghede Klubhus”

Kraghede Idræts- og Borgerforening ejer og driver overordnet Kraghede Klubhus, Kraghede Idrætsanlæg med bl.a.  fodbold- og petanquebane samt områdets godkendte legeplads fra INDU.

I 1993 blev der etableret et særligt børne- og ungdomsudvalg under Kraghede Idræts- og Borgerforening. Udvalget tager sig af de arrangementer, der henvender sig direkte til børn og unge på egnen.

Det samlede antal husstandsmedlemmer andrager primo 2014 i alt 65 stk.

Kraghede Idræts- og Borgerforening er naturligvis hjemmehørende i Kraghede Klubhus.

  • Kraghede Klubhus’s Støtteforening:

I 1994 blev foreningen Kraghede Klubhus’ Støtteforening etableret. Det primære formål for foreningen er, at forestå det praktiske i forbindelse med udlejning af Kraghede Klubhus.

Driftsoverskuddet fra den løbende udlejning overføres årligt til Kraghede Idræts- og Borgerforening til sikring af Kraghede Idræts- og Borgerforenings mange årlige lokale aktiviteter.

Kraghede Klubhus’ Støtteforening er hjemmehørende i Kraghede Klubhus.

  • Aktiviteter:

Nedenstående er oplistet de tilbagevendende arrangementer Kraghede Idræts- og Borgerforening igennem flere år har kunnet realisere i Kraghede Klubhus:

Madlavning for mænd (antal deltagere: 13 – der er venteliste),

Spis-sammen (3-4 gange årligt) med bl.a. amerikansk lotteri (antal deltagere: 40-50),

Sankt Hans Fest med spisning, fodboldturnering, bål og båltale ved lokal ildsjæl/politiker (antal deltagere: 95-120),

Andespil om 25 ænder til Mortens aften (antal deltagere: 60-70).

I 2014 blev Sankt Hans festen afholdt med 65 spisende lokale borgere (mandag aften) samt i alt ca. 90 personer til overværelse af bål og båltale ved kommunaldirektør Søren S. Steensen, Brønderslev.

I 2015 blev Sankt Hans festen afholdt med 75 spisende lokale borgere samt i alt ca. 100 personer til overværelse af bål og båltale ved lokalpolitiker og kendt fra DR-serien ”De unge Landmænd” Line Vanggaard Pedersen, Jerslev J.

Foruden forannævnte afholdes der løbende ad-hoc arrangementer, herunder senest øl-smagning og virksomhedsbesøg, samt hvert forår arbejdsweekend med spisning.

Ovenstående aktivitetstilbud synliggøres via personligt husstandsomdelt aktivitetsfolder for hvert halvår, samt via Kraghede Idræts- og Borgerforenings hjemmeside www.kraghede-borgerforening.dk