Aktiviteter

Sct. Hans – Kraghede 2021
Igen i år afholdes der Sct. Hans fest ved klubhuset på Kraghede med kommunens største bål.
Det hele starter kl. 18 med grill-party.
Menu: grillpølser m. kartoffelsalat og efterfølgende kaffe m. kage : 50kr. pr. person (ønskes der kun kaffe og kage er prisen 25 kr.) Der vil desuden være salg af øl og vand.
Klokken ca. 20.30 tændes bålet, og der vil blive holdt en båltale af Bettina Bøcker Kjeldsen, Brønderslev byråd.
Vi vil synge de traditionelle midsommerviser, og festen afsluttes med kaffe og kage. (Måske er der også i år en heks på bålet (v. Mikkel)).
Tilmelding kan ske til Helga på tlf. 27629382 senest d. 20. juni. Vel mødt til en hyggelig midsommerfest !
Venlig hilsen Bestyrelsen for borgerforening.

Planlagte aktiviteter vil fremgå af denne hjemmeside samt af flyers omdelt i lokalområdet

Udfyld venligst alle felter.
Vi tilstræber at besvare skriftlige henvendelser inden 48 timer.

  Kraghede Borgerforening afholder hen over året:

  Madlavning for mænd (antal deltagere: 13 – der er venteliste)

  Spis-sammen 3-4 gange årligt med bl.a. amerikansk lotteri (antal deltagere 40-50)

  Sankt Hans Fest med kommunens største bål og spisning, fodboldturnering og båltale ved lokal ildsjæl/politiker (antal deltagere 95-120)

  Høstfest (antal deltagere 45-50)

  Andespil om 25 ænder til Mortens aften (antal deltagere 60-70)

  I 2014 blev Sankt Hans festen afholdt med 65 spisende lokale borgere (mandag aften) samt i alt ca. 90 personer til overværelse af bål og båltale ved kommunaldirektør Søren S. Steensen, Brønderslev.

  I 2015 blev Sankt Hans festen afholdt med 75 spisende lokale borgere samt i alt ca. 100 personer til overværelse af bål og båltale ved lokalpolitiker og kendt fra DR-serien ”De unge Landmænd” Line Vanggaard Pedersen, Jerslev J.

  Foruden forannævnte afholdes der løbende ad-hoc arrangementer, herunder senest øl-smagning og virksomhedsbesøg, samt hvert forår arbejdsweekend med spisning.

  Børne- og ungdomsudvalget afholder desuden årligt følgende arrangementer:

  Juletræsfest med pakker og slikposer til børnene og julemand

  Fastelavnsfest – katten slås af tønden

  Sjove lørdage og søndage – idrætsdag med konkurrencer – afsluttes med snobrød eller spis sammen med de voksne

  Ovenstående aktivitetstilbud synliggøres via personligt husstandsomdelt aktivitetsfolder for hvert halvår, samt via Kraghede Borgerforenings hjemmeside www.kraghede-borgerforening.dk