Aktiviteter

Planlagte aktiviteter vil fremgå af denne hjemmeside samt af flyers omdelt i lokalområdet

Kraghede Borgerforening afholder forskellige aktiviteter hen over året


Er du initiativrig og har du mod til at tage fat?

Måske kan dine forslag blive til virkelighed.

Skriv til os:  kraghedeklubhus@outlook.dk
Vi tilstræber at besvare skriftlige henvendelser inden 48 timer.

Madlavning for mænd (antal deltagere:  13 – der er venteliste)

Spis-sammen 3-4 gange årligt med bl.a. amerikansk lotteri (antal deltagere 40-50)

Sankt Hans Fest med kommunens største bål og spisning, fodboldturnering og båltale ved lokal ildsjæl/politiker (antal deltagere 95-120)

Andespil om 25 ænder til Mortens aften (antal deltagere 60-70)

I 2014 blev Sankt Hans festen afholdt med 65 spisende lokale borgere (mandag aften) samt i alt ca. 90 personer til overværelse af bål og båltale ved kommunaldirektør Søren S. Steensen, Brønderslev.

I 2015 blev Sankt Hans festen afholdt med 75 spisende lokale borgere samt i alt ca. 100 personer til overværelse af bål og båltale ved lokalpolitiker og kendt fra DR-serien ”De unge Landmænd” Line Vanggaard Pedersen, Jerslev J.

Foruden forannævnte afholdes der løbende ad-hoc arrangementer, herunder senest øl-smagning og virksomhedsbesøg, samt hvert forår arbejdsweekend med spisning.

Børne- og ungdomsudvalget kan på opfordring afholde følgende arrangementer:

Juletræsfest med pakker og slikposer til børnene og julemand

Fastelavnsfest – katten slås af tønden

Sjove lørdage og søndage – idrætsdag med konkurrencer – afsluttes med snobrød eller spis sammen med de voksne

Ovenstående aktivitetstilbud synliggøres via personligt husstandsomdelt aktivitetsfolder for hvert halvår, samt via Kraghede Borgerforenings hjemmeside www.kraghede-borgerforening.dk